På egenhånd - 8 dager Europa

Noen vil helst sykle på egenhånd, uten å ta del i en mindre gruppe. Problemet er da som oftest organiseringen. Ikke alltid så lett å legge opp sin egen sykkelrute, og det er veldig tidkrevende. Exodus har lokalkunnskap og har laget 10 turer som er "self-guided". Overnatting og bagasjetransport er organisert, og du får utlevert kart og beskrivelse over etappene. Sykkel kan bestilles samtidig med reisen. Og du har full frihet!



Be om program for ønsket område.

• Italia - grad A - 8 dager
• Frankrike - grad A - 8 dager
• Tyskland, Sveits & Østerrike - grad A - 8 dager
• Spania - grad A/B - 8 dager
• Tyskland & Østerrike - grad A/B - 8 dager
• Østerrike, Slovakia & Ungarn - grad A/B - 8 dager
• Frankrike -  grad A/B - 8 dager
• Frankrike - grad B/C - 8 dager 
 
Be om spesisfikt program for ønsket tur.
Uhuru AS   |   Olaf Helsetsvei 5   |   Skullerud Næringspark   |   0694 Oslo   |   Tlf: (+47) 41 02 02 78   |   E-mail: post@uhuru.no   |   Orgnr: 998 433 738